ผอ.สวท ท่านใหม่เข้ารับตำแหน่ง

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
1 ตุลาคม 2558
สถานที่
กรมประชาสัมพันธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ผอ.สวท ท่านใหม่เข้ารับตำแหน่ง

างธารทิพย์ ทองงามขำ เข้ารายงานตัวต่อ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แทน นางรัชวัลค์ สืบแย้ม ซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยได้สักการะศาลพระพรหม และลงนามรับมอบงานอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สวท. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 58

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.