สวท.ในภารกิจพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
15-16 ธันวาคม 2558
สถานที่
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส

สวท.ในภารกิจพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

จ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ปฏิบัติกิจในการถ่ายทอดเสียง ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเมื่อ วันอังคารที่ 15 ธ.ค.58 เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียง พิธีพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และ วันพุธที่ ๑๖ ธ.ค.๕๘ ถ่ายทอดเสียง ขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฺฒโน) จาก ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สู่พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส โดยเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคร่วมรับสัญญาณในครั้งนี้ด้วย

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.