งานถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ

#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
17 ธันวาคม 2558
สถานที่
วัดเทพศิรินทราวาส

สวท.ในภารกิจพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ และ ดร.จรูญ ไชยศร พร้อมด้วย นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นางอุบลรัตน์ คงกระพัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ร่วมในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมให้กำลังใจทีมงานถ่ายทอดเสียง ฯ ของ สวท. ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.