งานวัดเด็กแห่งชาติ ปี 2559

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
9 มกราคม 2559
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี.2559 กรมประชาสัมพันธ์

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นด้วยแนวคิด WE ARE ASEAN ภายในบริเวณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) และสถานีวิทยุกรุจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) โดยมีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายประวิน พัฒนะพงษ์, ดร.จรูญ ไชยศร, นายจำลอง สิงห์โตงาม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารองค์กรให้การสนับสนุนฯ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เด็ก ๆ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.