"86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
25 กมุภาพันธ์ 2559
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

งาน "86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย" สวท.

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดงาน “86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาคาร 2 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย โอกาสนี้ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีสักการะพระพรหม พิธีวางพานพุ่มสักการะพระรูป พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และพิธีสงฆ์ โดยบรรยากาศในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดรายการพิเศษ 86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย ถ่ายทอดเสียงทาง สวท. ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. การแสดงดนตรีในสวนรอบพิเศษ ตอน บ้านของเรา และการรับบริจาคเงินเพื่อนำไปสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.