รวมพลคนรักลูกทุ่งสามัคคี

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
28 มีนาคม 2559
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รวมพลคนรักลูกทุ่งสามัคคี - สวท.

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดงาน "รวมพลคนรักลูกทุ่งสามามัคคี" เพื่อให้ผูฟังรายการลูกทุ่งสามัคคี และประชาชนที่สนใจได้ร่วมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การลงทะเบียนรับของที่ระลึก ซุ้มเกมปรองดองสมานฉันท์ 4 ซุ้ม ซุ้มอาหาร และกิจกรรมบนเวที โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร สวท. ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ แฟนรายการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ สวท.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.