กิจกรรม "ปลูกผักรักพืช"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
1 เมษายน 2559
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

กิจกรรม "ปลูกผักรักพืช"

างธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกผักรักพืช” (ตามโครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร สวท. ปี 2559) ณ บริเวณพื้นที่ใต้เสาอากาศ สวท.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.