ผอ.สวท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ฯ

#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
28 ธันวาคม 2560
สถานที่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผอ.สวท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ฯ

างพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการฯ ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 28 ธ.ค. 60

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.