จัดรายการพิเศษ "แว่วหวานตำนานเพลง"

#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
13 ธ.ค. 60
สถานที่
ณ ห้องแสดง สวท.

จัดรายการพิเศษ "แว่วหวานตำนานเพลง"

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดรายการพิเศษ "แว่วหวานตำนานเพลง" ตอน หนาวลมห่มรัก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านการแสดงดนตรีของวงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ทาง FM 92.5 มฮ. /AM 891 มฮ หรือเชิญรับชมสดทางเพจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องแสดง สวท. วันที่ 13 ธ.ค. 60

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.