"ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้"

#
#
#

รายละเอียด

วันที่
1 ธ.ค. 60
สถานที่
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)

"ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้"

ทู
ลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ "ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้" สำหรับรายการ "ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) วันที่ 1 ธ.ค. 60

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.