"88 ปี กิจการวิทยุกระจายเสียงไทย"

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
26 ก.พ. 61
สถานที่
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

88 ปี กิจการวิทยุกระจายเสียงไทย

วลา 07.00 น. "88 ปี กิจการวิทยุกระจายเสียงไทย" ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานประกอบพิธี สักการะพระพรหม พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สวท. ณ บริเวณศาลพระพรหม เวลา 08.00 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สวท. เวลา 09.30 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานพิธีสักการะพระรูป พลเองพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน "พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย" ณ ห้องแสดง อาคาร 2 สวท. เวลา 10.00 น. ผู้บริหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ/ชมนิทรรศการ 108 ปีชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน "88 ปี กิจการวิทยุกระจายเสียงไทย" ณ บริเวณห้องแสดง อาคาร 2 สวท.
powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.