" ต้อนรับ ผอ.สวท. คนใหม่ "

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
13 มีนาคม 2561
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

" ต้อนรับ ผอ.สวท. คนใหม่ "

วั
นอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคนใหม่ รับการต้อนรับและร่วมพิธีรับส่งมอบงานจากนายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท. มาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.