" รับมอบนโยบายจาก รปส.ทัศนีย์ ผลชานิโก "

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
19 มีนาคม 2561
สถานที่
ณ ห้องแสดง อาคาร 2 สวท.

" รับมอบนโยบายจาก รปส.ทัศนีย์ ผลชานิโก "

ายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท. ร่วมต้อนรับ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสรับมอบนโยบายและมอบหมายภารกิจของ รปส. แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัด สวท. พร้อมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแด่ รปส.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.