#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
24 เมษายน 2561
สถานที่
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

" Happy Family Radio F.M. 105 MHz "

วั
นที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เปิดตัวคลื่น Happy Family Radio F.M. 105 MHz. วิทยุเพื่อครอบครัว ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้การตอนรับ การจัด Roadshow ได้จำลองการจัดรายการเด่น พร้อมถ่ายทอดสดทางคลื่นวิทยุ และ Facebook live

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.