" กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี "

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
2 พฤษภาคม 2561
สถานที่
กรมประชาสัมพันธ์

" กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี "

ายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท. ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.