" “แว่วหวานตำนานเพลง” ครั้งที่ 10 "

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
9 พฤษภาคม 2561
สถานที่
ณ ห้องแสดง อาคาร 2 สวท.

" “แว่วหวานตำนานเพลง” ครั้งที่ 10 "

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดรายการพิเศษ “ แว่วหวานตำนานเพลง” ครั้งที่ 10 ตอน “มนต์เพลงรักหวาน” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง การแสดงดนตรีของวงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ทาง FM 92.5 MZH / AM 891 KHZ หรือชมสดทางเพจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.