ผอ.สวท. ท่านใหม่พบผู้บริหาร

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
6 ตุลาคม 2558
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ผอ.สวท. ท่านใหม่พบผู้บริหาร

างธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สวท. ประชุมคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อทำความรู้จัก รับฟังความคิดเห็น และมอบนโยบายหลัก ให้เป็นแนวทางในการบริหารงาน โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 58

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.