ผอ.สวท.มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
ธันวาคม 2557
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สถานีเครื่องส่งวิทยุฯ บางพูน
สถานีเครื่องส่งวิทยุฯ รังสิต
สถานีเครื่องส่งวิทยุฯ 1000 kW

ผอ.สวท.มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน

อกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความสุข เสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ใต้บังตับบัญชา

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.