วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

รายละเอียด

วันที่
10 มกราคม 2558
สถานที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

ายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ นำรอยยิ้ม ความสุข และเสียงหัวเราะให้กับเธอและเขาเหล่านั้น ในวันนี้...ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

powered by

Support all of Screen Resolution
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by New Media; Radio Thailand.