L
A D I N G
L
A D I N G
Now Highlight

รายการแนะนำ

เสาร์สบาย No Onair

(รายละเอียดรายการ)...
สาระบันเทิง/เพลง

พลังชุมชน AM 819 kHz

(รายละเอียดรายการ)...
เสนอข้อมูลข่าวสารจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ดีเจของสถานี
DJ อานุสรา จิตต์มิตรภาพ
DJ เทวี แย้มสรวล
DJ นฤทธิ์ พันธุเมธา (เด่น)
DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
DJ ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์
DJ เรวัต สังข์ช่วย
DJ ณัฐพล ศรีภิรมย์
DJ ธีรยุทธ เพชรกุล
DJ นิธิกาญจน์ รัตนสิทธิ์
DJ ภูษิต ธวัชวิเชียร
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานี

ความร่วมมือ

Radio Thailand Application

ดาวน์โหลดได้แล้ว วันนี้ ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง