L
A D I N G
L
A D I N G
Now Highlight

รายการแนะนำ

ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (19.00 น.) AM 891 kHz

(รายละเอียดรายการ)...
ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (19.00 น.)

ท่องไปกำไรชีวิต No Onair

(รายละเอียดรายการ)...
สาระความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ดีเจของสถานี
DJ เยาวลักษณ์ บุญสวัสดื์
DJ จินตนา ทิพยรัตน์กุล
DJ นันทิยา จันทโรบล
DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
DJ นฤทธิ์ พันธุเมธา (เด่น)
DJ รัชนี กอไผ่แก้ว (เจี๊ยบ)
DJ ศลิลนา ภู่เอี่ยม
DJ นิธิกาญจน์ รัตนสิทธิ์
DJ เทวี แย้มสรวล
DJ รัตนาพร แพนลา
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานี

ความร่วมมือ

Radio Thailand Application

ดาวน์โหลดได้แล้ว วันนี้ ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง