L
A D I N G
L
A D I N G
Now Highlight

รายการแนะนำ

กศน. ภาคกลาง AM 1467 kHz

(รายละเอียดรายการ)...
กศน. ภาคกลาง

ทางหลวงชนบทเพื่อประชาชน AM 1467 kHz

(รายละเอียดรายการ)...
ทางหลวงชนบทเพื่อประชาชน

ดีเจของสถานี
DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
DJ ผุสดี โสรัต
DJ นันทิยา จันทโรบล
DJ ธีรยุทธ เพชรกุล
DJ นฤทธิ์ พันธุเมธา (เด่น)
DJ เทวี แย้มสรวล
DJ นิธิกาญจน์ รัตนสิทธิ์
DJ ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์
DJ เตวิช เต้พันธ์
DJ จินตนา ทิพยรัตน์กุล
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานี

ความร่วมมือ

Radio Thailand Application

ดาวน์โหลดได้แล้ว วันนี้ ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง