L
A D I N G
L
A D I N G
Now Highlight

รายการแนะนำ

เที่ยวทั่วไทยไปกับพลอย AM 819 kHz

(รายละเอียดรายการ)...
เที่ยวทั่วไทยไปกับพลอย

Radio Thailand News (19.00 น.) FM 95.50 MHz

(รายละเอียดรายการ)...
Radio Thailand News (19.00 น.)

ดีเจของสถานี
DJ ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์
DJ ภูษิต ธวัชวิเชียร
DJ เยาวลักษณ์ บุญสวัสดื์
DJ นิธิกาญจน์ รัตนสิทธิ์
DJ นันทิยา จันทโรบล
DJ ณัฐพล ศรีภิรมย์
DJ รัตนาพร แพนลา
DJ จินตนา ทิพยรัตน์กุล
DJ เทวี แย้มสรวล
DJ ผุสดี โสรัต
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานี

ความร่วมมือ

Radio Thailand Application

ดาวน์โหลดได้แล้ว วันนี้ ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง