L
A D I N G
L
A D I N G
Now Highlight

รายการแนะนำ

โต๊ะข่าวร้อน AM 891 kHz

(รายละเอียดรายการ)...
สรุปและวิเคราะห์ข่าวในรอบวัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมขยายประเด็นที่เป็นนโยบายหรือเหตุการณ์สำคัญของรัฐบาล ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่กี่ยวข้อง

เก็บข่าวมาเล่า FM 97.00 MHz

(รายละเอียดรายการ)...
เก็บข่าวมาเล่า

ดีเจของสถานี
DJ รัศมี มณีนิล
DJ นันทิยา จันทโรบล
DJ อานุสรา จิตต์มิตรภาพ
DJ ณัฐพล ศรีภิรมย์
DJ ดร.ศิวาพร ศรีศักดินันท์
DJ ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์
DJ เรวัต สังข์ช่วย
DJ สุพจน์ ผจญยุทธ
DJ ธีรยุทธ เพชรกุล
DJ รัตนาพร แพนลา
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานี

ความร่วมมือ

Radio Thailand Application

ดาวน์โหลดได้แล้ว วันนี้ ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง