L
A D I N G
ข่าวสารของสถานี

สพฐ.เตรียมแผนรองรับการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนยึด 5 รูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ยุคโควิด-19

14 พฤษภาคม 2564
364 views

 สพฐ.เตรียมแผนรองรับการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564 ปรับรูปแบบการเรียนการสอนยึด 5 รูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ยุคโควิด-19 

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้แก่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิ.ย. โดยวันที่ 11 - 16 พ.ค. เป็นการสรุปข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่งและวิธีการจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ On Site Online On Air On Demand และ On Hand หากโรงเรียนเลือกจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ทาง สพฐ. พร้อมสนับสนุนโรงเรียนและครู เพื่อให้สามารถนำสื่อหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ไปใช้ได้
ส่วนวันที่ 17 - 31 พ.ค. เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและครู โดยเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนผ่านคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ รวมถึงร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาครูให้สามารถสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป เป็นวันเริ่มต้นเปิดภาคเรียน โดยยึดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ และขอให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดการปฎิบัติตามมาตรการของ สธ.อย่างเคร่งครัด