L
A D I N G
ข่าวสารของสถานี

ศบค. ชุดเล็ก มีมติให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์ตามเดิม คือ ยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสุงสุด หรือพื้นที่สีแดง

7 เมษายน 2564
329 views

ศบค. ชุดเล็ก มีมติให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์ตามเดิม คือ ยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสุงสุด หรือพื้นที่สีแดง ทั้งนี้ได้ให้อำนาจ ผว.จังหวัด / ผว.กทม. เป็นผู้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย#NewNormalชีวิตวิถีใหม่