L
A D I N G
ข่าวสารของสถานี

ศบค. ย้ำเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

7 เมษายน 2564
272 views

ศบค. ย้ำเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ศบค. ย้ำเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ส่วนวัคซีนล็อตแรกสามารถกระจายไปในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศแล้วพญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทางคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จะจัดสรรวัคซีนกระจายไปให้ผู้สัมผัสเสียงสูง ในวันที่ 6 เมษายน มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 274,354 ราย ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 49,635 ราย ส่วนแผนการกระจายวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าทำได้ตามแผน 77 จังหวัด โดยตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน จัดสรรค์วัคซีนซิโนแวค 863,677 โดส อยู่ระหว่างการจัดส่งไปยัง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และแอสตราเซเนก้า 85,880 โดส เมื่อวัคซีนล็อตใหญ่มาถึง มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาล และภาคีสาธารณสุข จะสามารถฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามแผนที่วางไว้ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วทั่วโลก 658 ล้านโดส อัตราการฉีดอยู่ที่ 16.5 ล้านโดสต่อวัน ใน 151 ประเทศ อย่างไรก็ตามเดือนมิถุนายนประเทศไทย ก็จะได้รับการกระจายวัคซีนอย่างเหมาะสม และเวลานั้นกระทรวงสาธารณสุข ก็พร้อมที่จะฉีดให้กับประชาชน