L
A D I N G
ข่าวสารของสถานี

นายกฯ ย้ำ “V” หมายถึง วัคซีน สู่ชัยชนะโควิด-19 ในช่วงท้ายของการตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ วันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ของประเทศไทยนั้น เราต้องสู้ไปด้วยกัน

14 พฤษภาคม 2564
239 views

นายกฯ ย้ำ “V” หมายถึง วัคซีน สู่ชัยชนะโควิด-19
.
ในช่วงท้ายของการตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ วันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ของประเทศไทยนั้น เราต้องสู้ไปด้วยกัน ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ทั้งการหยุดยั้งการแพร่ระบาด การจัดหาวัคซีนเพื่อคนไทยทุกคน
สัญลักษณ์ที่เราใช้กันในวันนี้ คือ “V” ซึ่งหมายถึง วัคซีนที่จะเอาชนะโควิด-19 ควบคู่ไปกับสัญลักษณ์ “Love” ที่พวกเราต้องรัก สามัคคีกัน รักตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ด้วยสองสิ่งนี้ ประเทศไทยจะสามารถฟันฝ่าและผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้
พร้อมย้ำว่า รัฐบาลไม่เคยโทษประชาชน ตามที่มีบางกลุ่มนำไปบิดเบือน พยายามสร้างความขัดแย้ง ประชาชน คือ คนที่รัฐต้องดูแล และดูแลให้ดีที่สุด