L
A D I N G
ข่าวสารของสถานี

การฉีดวัคซีนแบบ แบบ Walk-in จะเริ่มฉีดอย่างเป็นทางการ มิถุนายน 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ จะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ จุดฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัด โดยจะประกาศราวอาทิตย์หน้า

14 พฤษภาคม 2564
267 views

การฉีดวัคซีนแบบ แบบ Walk-in
จะเริ่มฉีดอย่างเป็นทางการ มิถุนายน 64
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ จะเป็นผู้กำหนดพื้นที่
จุดฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัด โดยจะประกาศราวอาทิตย์หน้า

ตรวจสอบจุดให้บริการแล้วอย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยน้า