L
A D I N G
ข่าวสารของสถานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เริ่มเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามความพร้อมของแต่มหาวิทยาลัย

14 พฤษภาคม 2564
245 views

14 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิดเทอมตามความพร้อมของแต่มหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เริ่มเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตามความพร้อมของแต่มหาวิทยาลัย

โดยให้ใช้ "การสอนแบบผสมผสาน" ทั้งออนไลน์และออนไซต์ตามสถานการณ์ในพื้นที่ภายใต้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ขณะนี้ทาง อว. โดยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) กำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การเรียนออนไลน์ ให้มีมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
ขณะที่อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยได้ลงความเห็นว่า หากอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ได้รับวัคซีนก่อนการเปิดเทอมจะสามารถสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น และจะทำให้ประชาชนกลุ่มอื่นๆ เกิดความมั่นใจในการใช้วัคซีนด้วย ดังนั้น จึงควรได้รับวัคซีน แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละคน