L
A D I N G

AM 1467 kHz

" สวัสดีอาเซียน "

    

ข้อมูลรายการ

สวัสดีอาเซียน

เวลาออกอากาศ

อังคาร ,เสาร์
เวลา 09:00 - 10:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

สวัสดีอาเซียน

21 พ.ย. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

31 ต.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

24 ต.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

17 ต.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

30 พ.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
1 0 0

สวัสดีอาเซียน

23 พ.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
1 0 0

สวัสดีอาเซียน

16 พ.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
1 0 0

สวัสดีอาเซียน

9 พ.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
1 0 0

สวัสดีอาเซียน

28 มี.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

7 มี.ค. 2563   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

26 พ.ย. 2562   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

12 ต.ค. 2562   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

5 ต.ค. 2562   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

28 ก.ย. 2562   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

21 ก.ย. 2562   09:00 น. - 10:00 น.
0 0 0

สวัสดีอาเซียน

14 ก.ย. 2562   09:00 น. - 10:00 น.
1 0 0

สวัสดีอาเซียน

7 ก.ย. 2562   09:00 น. - 10:00 น.
1 0 0

รายการแนะนำ
HITZ 955 ช่วง HITZ จัดให้
47 FM 95.50 MHz
ปาฐกถาธรรม
41 AM 1467 kHz
เพลินภาษา 5 นาที
86 FM 92.50 MHz
สวัสดีอาเซียน
35 AM 819 kHz