L
A D I N G

AM 819 kHz

" พลังชุมชน "

    

ข้อมูลรายการ

เสนอข้อมูลข่าวสารจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

เวลาออกอากาศ

อังคาร ,เสาร์
เวลา 17:10 - 18:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

พลังชุมชน

21 พ.ย. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

14 พ.ย. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

24 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

17 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

1 ส.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

16 พ.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

9 พ.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

19 พ.ย. 2562   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

12 พ.ย. 2562   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

12 ต.ค. 2562   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

5 ต.ค. 2562   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

28 ก.ย. 2562   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

21 ก.ย. 2562   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

พลังชุมชน

7 ก.ย. 2562   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

14 ธ.ค. 2562   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน
225 FM 97.00 MHz
ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (12.00 น.)
17 AM 891 kHz
ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
45 AM 837 kHz
ราตรีประดับดาว
92 FM 92.50 MHz