L
A D I N G

AM 819 kHz

" วันนี้กับวิทยาศาสตร์ "

    

ข้อมูลรายการ

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

เวลาออกอากาศ

เสาร์
เวลา 11:10 - 12:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

28 พ.ย. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
1 0 0

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

14 พ.ย. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

24 ต.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
1 0 0

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

19 ก.ย. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

1 ส.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

9 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

5 ต.ค. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

21 ก.ย. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

วันนี้กับวิทยาศาสตร์

7 ก.ย. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

14 ธ.ค. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี
80 AM 891 kHz
We care ใครไม่แคร์ เราแคร์
2 FM 105.00 MHz
เสาร์นี้มีเรื่องเล่า
48 AM 837 kHz
คัดข่าวมาคุย
61 FM 105.00 MHz