L
A D I N G

AM 837 kHz

" ชั่วโมงสุขภาพ "

    

ข้อมูลรายการ

เกี่ยวกับสุขภาพ มีวิทยากรประจำรายการทั้งแพทย์ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ตอบผู้ฟังในรายการ

เวลาออกอากาศ

ทุกวัน
เวลา 10:10 - 11:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

ชั่วโมงสุขภาพ

22 ต.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

19 ต.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

18 ต.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

15 ต.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

12 ต.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

28 ก.ย. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
2 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

26 ก.ย. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

25 ก.ย. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
1 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

24 ก.ย. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
1 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

17 ก.ย. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
1 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

15 พ.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
18 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

14 พ.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
5 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

13 พ.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
2 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

12 พ.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
2 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

8 พ.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

7 พ.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
1 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

4 พ.ค. 2563   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

6 ธ.ค. 2562   10:10 น. - 11:00 น.
11 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

4 ธ.ค. 2562   10:10 น. - 11:00 น.
3 0 0

ชั่วโมงสุขภาพ

3 ธ.ค. 2562   10:10 น. - 11:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ข่าว 17.00 น.
20 AM 1467 kHz
รู้ทันภัยไปกับ ปภ.
7 AM 837 kHz
เที่ยวทั่วไทยไปกับพลอย
0 AM 819 kHz
สุขภาพดีวิถีไทย
134 AM 891 kHz