L
A D I N G

AM 837 kHz

" ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ "

    

ข้อมูลรายการ

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

เวลาออกอากาศ

เสาร์
เวลา 15:10 - 16:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

26 ก.ย. 2563   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

9 พ.ค. 2563   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

30 พ.ย. 2562   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

9 พ.ย. 2562   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

12 ต.ค. 2562   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

5 ต.ค. 2562   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

21 ก.ย. 2562   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

14 ก.ย. 2562   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

ปริทรรศน์สารพัดสุขภาพ

7 ก.ย. 2562   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

14 ธ.ค. 2562   15:10 น. - 16:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
Style ดี 4 โมงเย็น
2 AM 819 kHz
พลังชุมชน
11 AM 819 kHz
ทช.หมอทาง
20 FM 92.50 MHz
ทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้
25 FM 105.00 MHz