L
A D I N G

AM 837 kHz

" ปาฐกถาธรรม "

    

ข้อมูลรายการ

การบรรยายธรรมและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือเหตุการณ์วันสำคัญต่างๆ

เวลาออกอากาศ

อาทิตย์
เวลา 08:02 - 08:30 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

ปาฐกถาธรรม

18 ต.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

17 พ.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
6 0 0

ปาฐกถาธรรม

26 เม.ย. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
5 0 0

ปาฐกถาธรรม

29 มี.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
3 0 0

ปาฐกถาธรรม

8 มี.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
1 0 0

ปาฐกถาธรรม

1 ธ.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
3 0 0

ปาฐกถาธรรม

13 ต.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
2 0 0

ปาฐกถาธรรม

6 ต.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
1 0 0

ปาฐกถาธรรม

29 ก.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
1 0 0

ปาฐกถาธรรม

22 ก.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

15 ก.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

8 ก.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

15 ธ.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
1 0 0

รายการแนะนำ
Radio Thailand News (07.00 น.)
33 FM 95.50 MHz
ปาฐกถาธรรม
115 AM 837 kHz
ข่าวประกวดราคา / ข่าวบริการ / บทความ 5 นาที จาก สพป.
38 AM 819 kHz
คุยเรื่องกิน ฟินเรื่องเที่ยว
19 FM 97.00 MHz