L
A D I N G

AM 837 kHz

" ร่วมสร้างประเทศไทย "

    

ข้อมูลรายการ

ร่วมสร้างประเทศไทย

เวลาออกอากาศ

เสาร์
เวลา 09:10 - 10:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

ร่วมสร้างประเทศไทย

17 ต.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

26 ก.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

7 มี.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

30 พ.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

12 ต.ค. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
8 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

5 ต.ค. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

28 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

21 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

14 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

ร่วมสร้างประเทศไทย

7 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
2 0 0

14 ธ.ค. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
วิทยาการน่ารู้สุดสัปดาห์
74 FM 92.50 MHz
ถ่ายทอดข่าว 20.00น. จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
173 FM 97.00 MHz
มองทะลุเกมส์
15 FM 97.00 MHz
ข่าวภาคหลัก
6 AM 1467 kHz