L
A D I N G

AM 837 kHz

" รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน) "

    

ข้อมูลรายการ

สรุปและวิเคราะห์ข่าวในรอบวัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมขยายประเด็นที่เป็นนโยบายหรือเหตุการณ์สำคัญของรัฐบาล ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่กี่ยวข้อง

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,อังคาร ,พุธ ,พฤหัส ,ศุกร์
เวลา 17:10 - 18:00 น. ,18:02 - 19:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

22 ต.ค. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

22 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

21 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

19 ต.ค. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

19 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

15 ต.ค. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

15 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

14 ต.ค. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

14 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

13 ต.ค. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

13 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

12 ต.ค. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

12 ต.ค. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

30 ก.ย. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

30 ก.ย. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

29 ก.ย. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

29 ก.ย. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

28 ก.ย. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

28 ก.ย. 2563   17:10 น. - 18:00 น.
0 0 0

รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)

25 ก.ย. 2563   18:02 น. - 19:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
รู้ทันข่าว 92.5
0 AM 891 kHz
Thailand Profile in Japanese
96 AM 918 kHz
รายการข่าวสดสายตรงจาก วีโอเอ วอชิงตัน
15 AM 837 kHz
ข่าว ถ่ายทอดจาก สวท.เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. (19.00น.)
37 AM 837 kHz