L
A D I N G

AM 837 kHz

" อุ่นฟ้าไอดิน "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างกับประชาชนในการนำไปปฏิบัติใช้

เวลาออกอากาศ

เสาร์
เวลา 13:00 - 14:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

อุ่นฟ้าไอดิน

17 ต.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

30 พ.ย. 2562   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

12 ต.ค. 2562   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

5 ต.ค. 2562   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

28 ก.ย. 2562   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

21 ก.ย. 2562   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

14 ก.ย. 2562   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

7 ก.ย. 2562   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

14 ธ.ค. 2562   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
รายการภาษาไทย (ข่าว/บทความประจำวัน)
55 Oversea
Drive By Jimmy
140 FM 105.00 MHz
ข่าวยามเช้า
1603 FM 93.50 MHz
รักษ์สุขภาพ
12 AM 1467 kHz