L
A D I N G

AM 891 kHz

" Energy Focus "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,ศุกร์
เวลา 14:10 - 15:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

Energy Focus

8 มิ.ย. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
9 0 0

Energy Focus

5 มิ.ย. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
6 0 0

Energy Focus

1 มิ.ย. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
1 0 0

Energy Focus

29 พ.ค. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
2 0 0

Energy Focus

25 พ.ค. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

22 พ.ค. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

18 พ.ค. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

15 พ.ค. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

11 พ.ค. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

8 พ.ค. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

4 พ.ค. 2563   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

13 ธ.ค. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
7 0 0

Energy Focus

6 ธ.ค. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

2 ธ.ค. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

29 พ.ย. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

8 พ.ย. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
1 0 0

Energy Focus

27 ก.ย. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
1 0 0

Energy Focus

23 ก.ย. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

20 ก.ย. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

Energy Focus

16 ก.ย. 2562   14:10 น. - 15:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
รู้ทันข่าว (โต๊ะข่าวร้อน)
13 AM 837 kHz
บรรเลงเพลงเก่า
59 AM 1467 kHz
จากฟ้าสู่ดิน
12 AM 837 kHz
ถ่ายทอดข่าว สวท. (20.00 น.)
66 AM 1467 kHz