L
A D I N G

AM 891 kHz

" เกาะติดเศรษฐกิจ "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอการสรุปข้อมูลข่าวสารการเมือง เศรษฐกิจสังคม ที่สำคัญในรอบสัปดาห์

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,อาทิตย์
เวลา 11:10 - 12:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

เกาะติดเศรษฐกิจ

7 มิ.ย. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

1 มิ.ย. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

31 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

24 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
1 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

17 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

10 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

29 ก.ย. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

22 ก.ย. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

15 ก.ย. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เกาะติดเศรษฐกิจ

8 ก.ย. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

15 ธ.ค. 2562   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
พลังชุมชน
11 AM 819 kHz
สวัสดีอาเซียน
5 AM 1467 kHz
สุขภาพดี 4 มิติ
43 AM 1467 kHz
ข่าวต้นชั่วโมง
7 AM 819 kHz