L
A D I N G

AM 891 kHz

" เพลินภาษา 5 นาที "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอความรู้ของคำในภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

เวลาออกอากาศ

ทุกวัน
เวลา 16:10 - 16:15 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

เพลินภาษา 5 นาที

5 มิ.ย. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
1 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

4 มิ.ย. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

3 มิ.ย. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

2 มิ.ย. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

1 มิ.ย. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

28 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

27 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

26 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

25 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

22 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

21 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

20 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

19 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

18 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

15 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

14 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

13 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

12 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

11 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

เพลินภาษา 5 นาที

8 พ.ค. 2563   16:10 น. - 16:15 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
โต๊ะข่าวร้อน
24 FM 92.50 MHz
เที่ยวไปกับเพลง
2 AM 1467 kHz
ข่าวภาคหลัก
6 AM 1467 kHz
ศาลาวรรณกรรม
8 AM 819 kHz