L
A D I N G

AM 891 kHz

" เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งออก การท่องเที่ยว

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,พุธ ,ศุกร์
เวลา 09:10 - 10:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

8 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
23 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

5 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
17 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

3 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
5 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

1 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
5 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

29 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

27 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

25 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

22 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

20 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

18 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

15 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

13 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

8 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

6 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

4 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

9 มี.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

6 มี.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

4 มี.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

13 ธ.ค. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก

9 ธ.ค. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
เสาร์นี้มีเรื่องเล่า
0 AM 837 kHz
แถลงผล ครม.
16 AM 891 kHz
เก็บตกข่าวสาร
1 AM 1467 kHz
เคลียร์ชัดกฎหมาย
38 FM 97.00 MHz