L
A D I N G

AM 891 kHz

" จุดประกายขยายประเด็น "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอข่าวสารด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม

เวลาออกอากาศ

อังคาร ,พฤหัส
เวลา 09:10 - 10:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

จุดประกายขยายประเด็น

4 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

2 มิ.ย. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

28 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

26 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

21 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

19 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

14 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

12 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

7 พ.ค. 2563   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

10 ธ.ค. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
2 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

3 ธ.ค. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

28 พ.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

26 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
4 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

24 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

19 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
1 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

17 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

12 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

10 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

5 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

จุดประกายขยายประเด็น

3 ก.ย. 2562   09:10 น. - 10:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
พลังชุมชน
11 AM 819 kHz
รู้ไทยรักษ์ไทย
6 AM 837 kHz
AC News Update
9 FM 105.00 MHz
ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
21 FM 92.50 MHz