L
A D I N G

AM 891 kHz

" ถนนดนตรี "

    

ข้อมูลรายการ

เสนอสาระความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม บทกวี ศิลปะ และแนะนำหนังสือที่ให้แง่คิดเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง สลับกับการเสนอบทเพลงเพื่อชีวิต

เวลาออกอากาศ

เสาร์ ,อาทิตย์
เวลา 21:10 - 00:00 น. ,21:10 - 22:00 น. ,21:10 - 23:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

ถนนดนตรี

7 มิ.ย. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
2 0 0

ถนนดนตรี

6 มิ.ย. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

31 พ.ค. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

30 พ.ค. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

24 พ.ค. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

23 พ.ค. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

17 พ.ค. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

16 พ.ค. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

10 พ.ค. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

9 พ.ค. 2563   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

8 ธ.ค. 2562   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

1 ธ.ค. 2562   21:10 น. - 00:00 น.
1 0 0

ถนนดนตรี

30 พ.ย. 2562   21:10 น. - 00:00 น.
1 0 0

ถนนดนตรี

13 ต.ค. 2562   21:10 น. - 22:00 น.
1 0 0

ถนนดนตรี

12 ต.ค. 2562   21:10 น. - 23:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

5 ต.ค. 2562   21:10 น. - 23:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

22 ก.ย. 2562   21:10 น. - 00:00 น.
1 0 0

ถนนดนตรี

21 ก.ย. 2562   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

15 ก.ย. 2562   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

ถนนดนตรี

14 ก.ย. 2562   21:10 น. - 00:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ไทยศึกษา
5 AM 891 kHz
English Programme (รายการข่าวภาษาอังกฤษ)
101 Oversea
Thailand Profile in Cambodian
5 AM 918 kHz
รับสัญญาณถ่ายทอดข่าวภาค 19.00 น.
19 FM 93.50 MHz