L
A D I N G

AM 891 kHz

" ทั่วทิศถิ่นไทย "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,อังคาร ,พุธ ,พฤหัส ,ศุกร์
เวลา 13:00 - 14:00 น. ,13:05 - 14:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

ทั่วทิศถิ่นไทย

8 มิ.ย. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

5 มิ.ย. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

4 มิ.ย. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

3 มิ.ย. 2563   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

2 มิ.ย. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

29 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

28 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

27 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

26 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

25 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

22 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

21 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

20 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

19 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

18 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

15 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

14 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

13 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

12 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

ทั่วทิศถิ่นไทย

8 พ.ค. 2563   13:00 น. - 14:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ถนนดนตรี
232 FM 92.50 MHz
แว่วหวานตำนานเพลง
26 AM 891 kHz
ที่นี่มีเรื่องราว
24 AM 837 kHz
รายการข่าวสดสายตรงจาก วีโอเอ วอชิงตัน
15 AM 837 kHz