L
A D I N G

AM 891 kHz

" บันทึกสถานการณ์ "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สัมภาษณ์และสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าว

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,อังคาร ,พุธ ,พฤหัส ,ศุกร์
เวลา 08:02 - 09:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

บันทึกสถานการณ์

8 มิ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
7 0 0

บันทึกสถานการณ์

5 มิ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
1 0 0

บันทึกสถานการณ์

4 มิ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

3 มิ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

2 มิ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

1 มิ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

29 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

28 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

27 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

26 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
1 0 0

บันทึกสถานการณ์

25 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

22 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

21 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

20 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

15 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

14 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

13 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

12 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

11 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

8 พ.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ถ่ายทอดข่าว 19.00น. จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
57 FM 97.00 MHz
HITZ 955 ช่วง HITZ จัดให้ เก่า เก่า
0 FM 95.50 MHz
โฮม เฮฮา
18 FM 105.00 MHz
ชั่วโมงแบ่งปัน
13 AM 837 kHz