L
A D I N G

AM 891 kHz

" ปาฐกถาธรรม "

    

ข้อมูลรายการ

การบรรยายธรรมและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือเหตุการณ์วันสำคัญต่างๆ

เวลาออกอากาศ

อาทิตย์
เวลา 08:02 - 08:30 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

ปาฐกถาธรรม

7 มิ.ย. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

31 พ.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

24 พ.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

10 พ.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

26 เม.ย. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

29 มี.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

8 มี.ค. 2563   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

8 ธ.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

1 ธ.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

17 พ.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

13 ต.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

6 ต.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

29 ก.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

22 ก.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

15 ก.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

ปาฐกถาธรรม

8 ก.ย. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

15 ธ.ค. 2562   08:02 น. - 08:30 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
19 AM 1467 kHz
ร่วมสร้างประเทศไทย
19 AM 837 kHz
Bangkok I love you
5 FM 105.00 MHz
วันนี้กับวิทยาศาสตร์
17 AM 819 kHz