L
A D I N G

AM 891 kHz

" ศาลาวรรณกรรม "

    

ข้อมูลรายการ

การนำหนังสือ เรื่องสั้นที่น่าสนใจ นำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่อง เพื่อให้ข้อคิดที่ดีต่อผู้ฟัง

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,อังคาร ,พุธ ,พฤหัส ,ศุกร์
เวลา 20:30 - 21:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

ศาลาวรรณกรรม

5 มิ.ย. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
4 0 0

ศาลาวรรณกรรม

4 มิ.ย. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
1 0 0

ศาลาวรรณกรรม

3 มิ.ย. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

2 มิ.ย. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

1 มิ.ย. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

29 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

28 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
3 0 0

ศาลาวรรณกรรม

27 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

26 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

25 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

22 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

21 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
0 0 0

ศาลาวรรณกรรม

20 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
1 0 0

ศาลาวรรณกรรม

19 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
2 0 0

ศาลาวรรณกรรม

18 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
3 0 0

ศาลาวรรณกรรม

15 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
2 0 0

ศาลาวรรณกรรม

14 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
2 0 0

ศาลาวรรณกรรม

13 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
1 0 0

ศาลาวรรณกรรม

12 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
1 0 0

ศาลาวรรณกรรม

11 พ.ค. 2563   20:30 น. - 21:00 น.
1 0 0

รายการแนะนำ
เที่ยวไปกับเพลง
2 AM 1467 kHz
สาระสารพัน
6 AM 837 kHz
สบาย...สบายหลังข่าว
15 FM 92.50 MHz
Energy Focus
184 FM 92.50 MHz