L
A D I N G

AM 891 kHz

" สุขภาพดีวิถีไทย "

    

ข้อมูลรายการ

เผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพร เปิดสายให้ผู้ฟังปรึกษาปัญกาสุขภาพกับผู้มีความรู้ทางการแพทย์

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,อังคาร ,พุธ ,พฤหัส ,ศุกร์
เวลา 21:10 - 23:00 น. ,22:10 - 23:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

สุขภาพดีวิถีไทย

5 มิ.ย. 2563   22:10 น. - 23:00 น.
19 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

4 มิ.ย. 2563   21:10 น. - 23:00 น.
7 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

29 พ.ค. 2563   22:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

28 พ.ค. 2563   21:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

22 พ.ค. 2563   22:10 น. - 23:00 น.
3 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

21 พ.ค. 2563   21:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

15 พ.ค. 2563   22:10 น. - 23:00 น.
3 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

14 พ.ค. 2563   21:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

8 พ.ค. 2563   22:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

7 พ.ค. 2563   21:10 น. - 23:00 น.
1 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

13 ธ.ค. 2562   22:10 น. - 23:00 น.
6 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

12 ธ.ค. 2562   21:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

6 ธ.ค. 2562   22:10 น. - 23:00 น.
1 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

5 ธ.ค. 2562   21:10 น. - 23:00 น.
1 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

29 พ.ย. 2562   22:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

17 ต.ค. 2562   21:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

16 ต.ค. 2562   22:10 น. - 23:00 น.
2 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

15 ต.ค. 2562   22:10 น. - 23:00 น.
1 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

14 ต.ค. 2562   22:10 น. - 23:00 น.
1 0 0

สุขภาพดีวิถีไทย

11 ต.ค. 2562   22:10 น. - 23:00 น.
1 0 0

รายการแนะนำ
รายการภาษาไทย (ข่าว/บทความ/พาเที่ยวทั่วไทย)
21 Oversea
จากฟ้าสู่ดิน
16 FM 92.50 MHz
เวลาสบายสุขภาพจิต
35 AM 837 kHz
เกาะติดเศรษฐกิจ
25 AM 891 kHz