L
A D I N G

AM 891 kHz

" อุ่นฟ้าไอดิน "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างกับประชาชนในการนำไปปฏิบัติใช้

เวลาออกอากาศ

เสาร์
เวลา 13:05 - 14:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

อุ่นฟ้าไอดิน

6 มิ.ย. 2563   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

23 พ.ค. 2563   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

16 พ.ค. 2563   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

7 ธ.ค. 2562   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

30 พ.ย. 2562   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

12 ต.ค. 2562   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

28 ก.ย. 2562   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

21 ก.ย. 2562   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

14 ก.ย. 2562   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

อุ่นฟ้าไอดิน

7 ก.ย. 2562   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

14 ธ.ค. 2562   13:05 น. - 14:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
News Flash / Intercorner
2 AM 918 kHz
สุขใจไปกับเพลง
10 AM 837 kHz
แถลงผล ครม.
38 FM 92.50 MHz
Afternoon Delight
63 FM 93.50 MHz