L
A D I N G

AM 891 kHz

" เสาร์ เล่า ข่าว "

    

ข้อมูลรายการ

เสาร์ เล่า ข่าว

เวลาออกอากาศ

เสาร์
เวลา 11:10 - 12:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

เสาร์ เล่า ข่าว

6 มิ.ย. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เสาร์ เล่า ข่าว

30 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เสาร์ เล่า ข่าว

23 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เสาร์ เล่า ข่าว

16 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

เสาร์ เล่า ข่าว

9 พ.ค. 2563   11:10 น. - 12:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ราตรีประดับดาว
61 FM 93.50 MHz
รับสัญญาณถ่ายทอดข่าวภาค 15.00 น.
25 FM 93.50 MHz
เดินหน้าประเทศไทย
23 AM 1467 kHz
พลังชุมชน
12 FM 92.50 MHz