L
A D I N G

FM 105.00 MHz

" คลีนิกช่าง "

    

ข้อมูลรายการ

คลีนิกช่าง

เวลาออกอากาศ

เสาร์ ,อาทิตย์
เวลา 05:00 - 06:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

คลีนิกช่าง

21 พ.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

15 พ.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

14 พ.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

25 ต.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

24 ต.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

18 ต.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

27 ก.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

19 ก.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

12 ก.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

17 พ.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
2 0 0

คลีนิกช่าง

16 พ.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
2 0 0

คลีนิกช่าง

10 พ.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

9 พ.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

19 เม.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

12 เม.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

11 เม.ย. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

29 มี.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

28 มี.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

22 มี.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

คลีนิกช่าง

8 มี.ค. 2563   05:00 น. - 06:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ทางหลวงชนบทเพื่อประชาชน
3 AM 1467 kHz
เซียนเศรษฐกิจ
85 FM 97.00 MHz
Midday News (รับสัญญาณจาก AM 918 Khz.)
36 Oversea
105 ตระเวนข่าว
219 FM 105.00 MHz